Člani upravnega odbora

Janez Boljka

Predsednik kluba

Damijan Kitak

Podpredsednik kluba

Klaudija Celec

Sekretarka in blagajničarka

Mirjana Savić

Medsebojni odnosi z igralci

Matevž Žnidaršič

Skrbnik avtobusnih prevozov

Jernej Muhič

Urednik, promocija kluba

Andreja Likar Pucihar

Skrbnica donatorjev in sponzorjev

Nataša Omahen

Članica

Toni Fortuna

Član